U geeft Apple hierbij het recht om maatregelen te nemen die Apple redelijkerwijs noodzakelijk of sex contactadvertenties gratis passend acht om de naleving van lokale seks brandon in florida enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te controleren.
Delen MET gezin Met Delen met gezin kunt seks op eerste date ondergang relatie u bepaalde Content met maximaal zes Gezinsleden delen.
Bijkomende voorwaarden APP store licentie voor inhoud VAN APP store Licenties op Apps worden aan u verkocht door Apple of door een externe ontwikkelaar Leverancier van de App.U kunt uw wachtwoordinstellingen op elk ogenblik beheren door deze instructies te volgen: m/en-us/HT204030.Overige bepalingen Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Apple en is van toepassing op uw gebruik van de Diensten en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en Apple met betrekking tot hetzelfde onderwerp.De levering van Content door Apple geeft u geen promotionele gebruiksrechten en vormt geen toekenning of afstand van rechten van de eigenaren van het auteursrecht.Deze factoren kunnen de prestaties van onze Diensten beïnvloeden.U mag onze Diensten uitsluitend gebruiken met software van Apple en u mag de software niet wijzigen en er geen gewijzigde versies van gebruiken.Apple is niet verantwoordelijk voor het niet-nakomen van verplichtingen als gevolg van oorzaken waarover zij geen controle heeft.U moet een back-up maken van uw gegevens en informatie voor u de iCloud-muziekbibliothek gebruikt.Door de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken, verklaart u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt.Content uit de iCloud-muziekbibliotheek die niet overeenkomt, wordt geüpload naar de servers van de iCloud-muziekbibliotheek van Apple (in een door Apple gekozen formaat).Downloaden VAN eerdere aankopen, het is mogelijk dat u in het verleden gekochte Content opnieuw downloadt Downloaden van Eerdere Aankopen naar apparaten die op dezelfde Apple ID geregistreerd zijn Gekoppelde Apparaten.Apple is niet verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van een ongeoorloofd gebruik van uw Apple.DE diensten EN alle VIA DE diensten aaeleverde producten EN diensten (tenzij uitdrukkelijk anders verklaard door apple) worden TEN behoeve VAN UW gebruik geleverd IN DE staat waarin deze zich bevinden EN zoals beschikbaar gesteld, zonder HET geven VAN enige impliciete EN/OF expliciete garanties, MET.Het Gezinslid dat de Transactie uitvoert en de Organisator ontvangen voor elke Transactie een ontvangstbewijs of een factuur.Apple kan ook via e-mail of push-meldingen contact met u opnemen om u bijkomende informatie over de Diensten te sturen.Aangezien IN sommige landen, staten OF jurisdicties geen beroep KAN worden gedaan OP EEN uitsluiting EN/OF beperking VAN aansprakelijkheid voor gevolg- OF incidentele schade, ZAL DE aansprakelijkheid VAN apple IN DIE landen, staten OF jurisdicties worden beperkt TOT DE maximale uitsluiting DIE DE WET toelaat.U kunt de mogelijkheid om In-App Aankopen te doen uitschakelen door deze instructies te volgen: m/en-us/HT201304.De Gezinsleden handelen als agenten van de Organisator wanneer de betaalmethode van de Organisator wordt gebruikt.Abonnementen De Diensten en bepaalde Apps kunnen u de mogelijkheid geven om op een abonnementsbasis toegang tot Content of diensten te kopen Betaalde Abonnementen.Toestemming met het gebruik van gegevens: U aanvaardt dat de Licentiegever technische gegevens en aanverwante informatie met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem en toepassingssoftware en randapparaten verzamelt en gebruikt die periodiek worden verzameld om de levering van (eventuele).Uw factureringsrelatie met de provider wordt geregeld door de algemene voorwaarden van uw provider en niet door deze Overeenkomst.Indien u een Externe Dienst gebruikt, bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van eventuele toepasselijke wetten.
U mag Apps gebruiken op elk apparaat dat uw eigendom is of dat u gebruikt.


[L_RANDNUM-10-999]