Hygiène et Fysiologie du Mariage, Paris 1884.
Over de toestand van de vrouwen als geslachtswezens in onze tijd, schrijft een van de beroemdste krankzinnige-artsen, professor.In Frankrijk echter, waar geen vreemde rassen tot uitoefening van de geslachtsgemeenschap aanwezig zijn, is het aantal van de kindermoorden en vruchtafdrijvingen aanmerkelijk aan het klimmen, beide bovendien nog bevorderd door het verbod van het Franse burgerlijk wetboek, een onderzoek naar het vaderschap.Andere leden van de aristocratie werden eveneens in dit proces zwaar gecompromitteerd.In deze huwelijken heeft dan ook in de regel, en wel voor de man in veel grotere mate dan voor de vrouw, stilzwijgend het voorrecht gegolden, zich naar luim en behoefte buiten het huwelijk schadeloos te stellen.Want men moet niet over t hoofd zien, dat in onze door en door verrotte maatschappelijke toestanden en bij heel onze verdorven samenleving allerlei gevoelens, begeerten en neigingen in t kind worden opgewekt, die bij een natuurlijke gang van zaken eerst op latere leeftijd tot.Zeker is het huwelijk de grondslag van maatschappelijke ontwikkeling.Dit is dan ook van het kleinburgerlijke-democratische standpunt niet mogelijk.Zo worden de eigenaardige deugden van het vrouwelijke karakter tot zijn nadeel aangewend.Mantegazza 47 heeft volkomen gelijk als hij zegt: Er bestaat wel geen grotere foltering dan die welke een mens dwingt zich de liefkozingen van een gehate persoon te laten welgevallen.Een menigte ziekten ontstaan tijdens de zwangerschap, die zowel op de vrucht als op het organisme van de vrouw storend werken, vruchtafdrijving, ontijdige geboorten, enz.Thans wordt de huwelijkskoppelarij in de bezittende standen - bij de nietbezittenden is dit niet mogelijk - zeer dikwijls met een schaamteloosheid bedreven, die de steeds herhaalde frase (zin zonder inhoud) van de heiligheid des huwelijks slechts als bittere spot laat verschijnen.De keuken is de plaats waar de balans tussen inkomsten en uitgaven wordt opgemaakt, waar de treurigste beschouwingen over de steeds duurder wordende levensmiddelen en de toenemende moeite voor het bestaan, worden gehouden.Ook neemt de vrouwen- en kinderarbeid steeds toe.Dat is nu de dolste en onzinnigste weg die men kan inslaan.Zo benam zich in het voorjaar van 1878 te New York een vrouw het leven, die in een prachtig huis wonend, langer dan een mensenleeftijd haar schaamteloos bedrijf onder de ogen van de New Yorkse politie en rechters had uitgeoefend, maar eindelijk door een zeer.Blijkt het dan echter na enige tijd dat zulk een huwelijk, zoals iedereen heeft kunnen voorzien, en het ongelukkige offer, dat in de regel de vrouw is, zelf ook vooruit zag, hoogst ongelukkig is, en wil de ene partij niets liever dan een scheiding, dan.41 Ongetwijfeld is de tegenwoordige maatschappij meer beschaafd dan vroeger.
Daar verder de strijd om het bestaan veel meer inspanning vereist dan vroeger, vordert de vervulling van al die plichten zoveel tijd van de man, dat dit in hoge mate de tijd verkort die de man aan zijn vrouw kan wijden.
In de tijd waarin de bloei en daarmee de levenshoop verdwijnt, terwijl bij mannen de krankzinnigheid het meest voorkomt tussen het 35e en 50e levensjaar, tijdens de grootste inspanning voor de strijd om het bestaan.In de mate waarin de driften en levensverschijnselen hij de geslachten zich uiten, in organische en geestelijke, ontwikkeling en in vorm en karakter tot uitdrukking komen, is de mens meer volkomen, zij hij man of vrouw.

[L_RANDNUM-10-999]